CENTRUM MEDYCZNE KLARA W CZĘSTOCHOWIE


     Dnia 16 maja 2024 roku  Stowarzyszenie „INNOWACYJNI” z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zawarło porozumienie o współpracy z Centrum Medycznym KLARA z siedzibą w Częstochowie, ul. Wały Gen. Józefa Dwernickiego 43/45, 42 -200 Częstochowa. 

 

W Centrum Medycznym Klara prowadzony jest medyczny eksperyment leczniczy, polegający              na zastosowaniu komórek mezenchymalnych pozyskanych z galarety Whartona od dawcy allogenicznego, u pacjentów z chorobami neurologicznymi, u których nie ma leczenia przyczynowego.

UWAGA ! W tym w ośrodku terapia jest możliwa tylko dla pacjentów powyżej 18. roku życia.