PROFESOR MAGDALENA CHROŚCIŃSKA – KRAWCZYK

Magdalena Chrościńska-Krawczyk

      Dr hab.n.med., prof. UM Magdalena Chrościńska-Krawczyk pediatra, neurolog dziecięcy. Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, nauczyciel akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obroniła doktorat oraz habilitację z zakresu farmakoterapii padaczki.  Jest koordynatorem w Polsce Europejskiej Akademii ds. Niepełnosprawności u Dzieci –  EACD (European Academy of Childhood Disability) . Chłonek Amerykańskiego Towarzystwa Mózgowego Porażenia Dziecięcego (AACPDM) oraz Europejskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych ( EPNS), Członek zarządu Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej,  członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.  Przewodnicząca lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, od 2019 roku. Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej. Szczególne zainteresowania obejmują  neurologiczne choroby rzadkie, mózgowe porażenie dziecięce oraz interdyscyplinarne podejście                            do niepełnosprawności dziecięcej.                                                          Autorka wielu prac naukowych, doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych  oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich. Lubi podróże i odkrywanie nowych miejsc.

Pani Profesor jest w Polsce pionierką stosowania komórek macierzystych w chorobach neurodegeneracyjnych. 
Kwalifikuje pacjentów do terapii.