REGULAMIN STOWARZYSZENIA

Pacjent, opiekun prawny zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o uzyskanie statutu Podopiecznego, o zapoznanie się z regulaminem naszej organizacji.

Treść dokumentu: