UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE

  Dnia 20 września 2023 roku Stowarzyszenie Innowacyjność Komórek Macierzystych – Potwierdzone Terapie Komórkowe Szansą Dla Pacjentów Na Leczenie I Zdrowie z siedzibą              w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zawarło porozumienie o współpracy                    z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin.  

W tym Szpitalu będzie podawany naszym Podopiecznym produkt leczniczy terapii zaawansowanej ATMP- HE oparty o allogeniczne lub autologiczne mezenchymalne komórki macierzyste pozyskiwane z galarety Whartona.  

Warunkiem rozpoczęcia terapii jest uzyskanie na złożony wniosek pozytywnej opinii/ uchwały Komisji Bioetycznej.