KONTAKT

STOWARZYSZENIE PACJENTÓW INNOWACYJNYCH TERAPII KOMÓRKOWYCH „INNOWACYJNI”

UL. GRZYBOWSKA 87  00-844 WARSZAWA

+48 661 700 266 poniedziałek – piątek godz. 15:00-17:00

potwierdzoneterapiekomorkowe@gmail.com