Stowarzyszenie powstało z zaangażowania bliskich pacjentów, którzy uczestniczą w potwierdzonych terapiach z wykorzystaniem komórek macierzystych (MSC).  

Naszym celem jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie wieloaspektowej problematyki terapii komórkowych, eksperymentów medycznych, badań klinicznych, badań innowacyjnych, terapii biologicznych i innych zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem szeroko rozumianych metod leczenia komórkami. Zależy nam na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych, wiarygodnych i zatwierdzonych terapii komórkowych. Prowadzimy działalność charytatywną na rzecz chorych uczestniczącychw potwierdzonych terapiach komórkowych. Stoimy na straży ochrony praw osób chorych.  

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Chcemy, aby terapia komórkami macierzystymi (MSC) była dostępna w Polsce.