PODSTAWY NASZYCH DZIAŁAŃ

Statut Stowarzyszenia jest to umowa założycielska dobrowolnego, samorządnego i trwałego zrzeszenia czyli grupy ludzi, mających wspólne cele i zainteresowania i chcących je wspólnie realizować w zawiązywanym Stowarzyszeniu.

Statut  określa cele, program działania oraz strukturę organizacyjną i zasady członkostwa w Stowarzyszeniu