strona główna

  • Aktualności,  strona główna

    50 nowych chorób rzadkich rocznie- choroby rzadkie jednak nie takie rzadkie?

    29 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Choć choroby te nazywane są rzadkimi lub sierocymi, dotykają one znaczną liczbę ludzi na całym świecie. Szacuje się, że rocznie opisywanych jest 50 nowych chorób rzadkich, co daje 1 na tydzień1 Chorób rzadkich jest blisko 8 000. Każda z nich występuje naprawdę rzadko, a pomimo to ich liczba sprawia, że dotyczą one aż 6-8% populacji. W Unii Europejskiej z chorobą rzadką żyje ok. 30 milionów ludzi, a w Polsce wg szacunków Ministerstwa Zdrowia jest to od 2 do 3 milionów osób. Wśród chorób rzadkich wymienionych na stronie Ministerstwa Zdrowia są: mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia spektrum autyzmu czy wrodzone wady metabolizmu [wśród nich najrzadsza choroba…