Komórki macierzyste (MSC) w akcji

  • Aktualności,  Komórki macierzyste (MSC) w akcji,  Nasze działania

    Niezwykła historia ojca i syna

    Kiedy 1:10 000 oznacza wyrok. Niezwykła historia walki o każdy dzień ojca i syna W ostatnim dniu lutego od lat na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. W tym roku jest to 29 luty- najrzadziej przypadający dzień na świecie. Choroby rzadkie to całe spektrum różnorodnych, przewlekłych chorób, najczęściej o podłożu genetycznym i ciężkim przebiegu, których wspólnym mianownikiem jest ich bardzo niska częstość występowania. Chorobę uznaje się za rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 1 osobę na 2 tys. Choroby występujące z częstością 1 na 50 tys. lub mniejszą, to choroby ultrarzadkie. Szacuje się, że choroby rzadkie dotykają 6-8% populacji każdego kraju, natomiast w Polsce problem ten dotyczy od 2,3…

  • Aktualności,  Komórki macierzyste (MSC) w akcji

    Historia Antka Tomickiego

    Antek podczas drugiego podania po póltorarocznej przerwie w terapii. 26.01.2024 r.                  Antoni Tomicki, urodził się w 2014 roku i od urodzenia żyje ze zdiagnozowaną u niego w drugim roku życia chorobą rzadką zwaną dystrofią miotoniczną typu 1.   Dla świata Antek jest jakimś tam numerem ewidencyjnym w księgach genetycznych, a dla rodziny natomiast jest całym światem. Trochę historii… To, że Antek choruje od urodzenia wcale nie oznacza, że od początku jako rodzice wiedzieliśmy o chorobie genetycznej, że byliśmy świadomi, że mogliśmy się przygotować, zapobiec… Nie! To nie nasza historia… Zacznijmy od początku… Lata 2015-2016 Tomasz, tata Antka  znany nie tylko w Toruniu czynny…