Nasze działania

„Dziwny jest ten świat (…) Lecz ludzi dobrej woli jest więcej (…)”

Tymi, jakże wymownymi słowami piosenki Natalia Niemen (córka Czesława Niemena) otworzyła II Kongres poświęcony chorobom rzadkim zorganizowany przez Fundację Jesteśmy Pod Ścianą.
Krakowski Kongres miał na celu pomóc spojrzeć z wielu perspektyw na choroby, którymi dotknięte są nie tylko nasze dzieci, bo niejednokrotnie chorobą dotknięte są całe rodziny. Te choroby są rzadkie tylko wówczas gdy patrzymy z perspektywy globalnej, natomiast lokalnie występują bardzo często.
Podczas dwudniowego wydarzenia zostały poruszone wątki dotyczące możliwości wczesnej diagnozy jak i możliwości leczenia chorób rzadkich na które dotychczas nie wynaleziono leczenia przyczynowego.
Z ramienia Stowarzyszenia swoją prelekcję miała Pani Profesor Magdalena Chrościńska – Krawczyk.  która mówiła o zastosowaniu MSC na przykładzie chłopca, Wojtka Tymińskiego, który cierpi na chorobę Krabbego. U pacjenta zastosowano terapię komórkami macierzystymi z zadowalającymi efektami.
Cieszymy się, że mogliśmy się tam pojawić i być częścią tego wydarzenia, tej społeczności, która walczy aby nigdy nie zostać postawionymi pod ścianą.
Dziękujemy Pani Profesor Magdalenie Chrościńskiej – Krawczyk za czynny udział w Kongresie.
Stowarzyszenie reprezentowane było przez Joannę Rydygier-Tomicką /Prezes Zarządu/ oraz Malwinę Pastalską /Sekretarz Zarządu/.
Na zdjęciu profesor Magdalena Chrościńska - Krawczyk
Na zdjęciu Natalia Niemen, córka Czesława Niemena
Na zdjęciu prof. Magdalena Chrościńska - Krawczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *